Doopsels

Een DVD van de Doop van uw kind is wellicht een leuke herinnering voor later.

Ook Communievieringen in de Kerk kunnen op DVD gezet worden. Alle Communicanten komen in gelijke mate in beeld, zodat de video voor iedereen aantrekkelijk is. Geïnteresseerden kunnen een extra DVD bestellen. Na de Kerkelijke plechtigheid biedt de VRD de mogelijkheid het Communiefeest te filmen.

Het is aan te bevelen hiervoor tijdig te reserveren.