systeemvertalen

Wilt u een videoband/DVD opsturen naar iemand in het buitenland? Dan is de kans groot dat men daar een ander videosysteem hanteert.

De VRD kan uw band in dit geval omzetten naar het systeem van het betreffende land (b.v. NTSC, SECAM).

Uiteraard kunt u ook buitenlandse banden laten omzetten naar het Nederlandse systeem.

videoreportagedienst Adrie Lapre norm